Παιχνίδι στο Scratch

Οι μαθητές του ΣΤ1, στα πλαίσια εκμάθησης βασικών αρχών προγραμματισμού με το Scratch, δημιούργησαν ένα παιχνίδι που σκοπό έχει το μάζεμα αυγών.